Muis in huis? Dit moet u weten over muizenbestrijding

Home

 

Muizen zullen er altijd zijn en zolang we er maar geen last van hebben, is dat niet erg. Een muizenplaag moeten we altijd zien te voorkomen. Effectief (preventief) bestrijden van muizen vergt kennis over muizengif en muizenval maar vooral ook kennis van de soorten muizen en hun leefgewoontes.
Hoe een muis te vangen? Hoe muizen te verjagen? Muizenkorrels? Welke soort muis heeft u in huis? Op deze pagina vindt u allerlei informatieve artikelen over muizen en de bestrijding ervan.

Wilt u in contact komen met een professionele muizenbestrijder? Dat kan via Kijk op Ongedierte. Bel tegen lokaal tarief vrijblijvend met 088 233 78 00 (of gebruik dit formulier).

Ziekmakende muizen

ziekmakende muizen Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%B6telmaus.jpg?uselang=nl

In 2014 zijn er meer muizen dan normaal. Dit komt waarschijnlijk door de zachte winter. Voor steenuilen is dit een gunstige ontwikkeling: zij voeren hun jongen met muizen. Maar voor mensen is het minder voorspoedig: muizen kunnen ziektes overbrengen. De GGD in Twente meldt dat er dit jaar al 10 gevallen van een hantavirusinfectie zijn gemeld, tegenover 3 meldingen in 2013. Lees verder

Informatie over huismuizen

informatie over huismuizen Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus_muscul_061113_tdp-2.jpg

Hoe herken ik een huismuis? Waar leven huismuizen? Wat eten ze? Hoeveel jongen krijgen ze? Hoe oud worden huismuizen? U leest het hier

Bosmuis in huis vertrekt in het voorjaar weer

bosmuizen bestrijden Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apodemus_sylvaticus_%28Sardinia%29.jpg

Bij het aantreffen van bosmuizen in een gebouw is het van veel groter belang de juiste hygiënische en bouwtechnische weringsmaatregelen toe te passen dan het gebruik van bestrijdingsmiddelen te propageren. Zeker als we ons bedenken dat de bosmuizen in het voorjaar het buitenleven zullen verkiezen boven het verblijf in een gebouw. Bestrijding buiten gebouwen dient te allen tijde te worden ontraden. Lees verder

Spitsmuis in huis?

spitsmuis in huis?

Bij lawaai achter wanden of boven plafonds kunnen we naast spitsmuizen, ook te maken hebben met huismuizen of ratten. Spitsmuizen verspreiden een doordringende zoete, weeë muizengeur. Het treffen van weringsmaatregelen is de beste manier om ze te bestrijden. Lees verder
 

Biologische bestrijding van veldmuizen warm aanbevolen

biologische bestrijding veldmuizen Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glaucidium_passerinum.jpg?uselang=nl

Wanneer veldmuizen in grote aantallen optreden, kunnen zij enorme schade aanrichten in weilanden, op bouwland en in boomgaarden. 's Winters kunnen veldmuizen plaatselijk grote schade veroorzaken doordat zij in schuren, bieten- en aardappelkuilen en graanklampen binnendringen. Zij komen echter zelden in huizen. Het plaatsen van broedkasten voor uilen en stootvogels brengt indirect de verdelging van veldmuizen tot stand. Daarom wordt deze, zeer milieuvriendelijke methode warm aanbevolen. Lees verder
 

Spitsmuizen zijn nuttig, dus niet bestrijden maar weren

Spitsmuizen niet bestrijden maar weren Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sorex_minutus_palm.jpg

Alle spitsmuissoorten komen wel eens in huis voor maar de huisspitsmuis relatief vaker dan de andere soorten. Zij veroorzaken in huis geen schade en vormen géén enkel gevaar voor de gezondheid van mens en huisdier. Daar zij insecten als prooidieren hebben, vervullen zij duidelijk een nuttige functie. Zij dienen derhalve niet te worden bestreden. Lees verder
 

Louter bestrijding van muizen en ratten is ontoereikend

Bestrijding van huismuizen Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hausmaus_001.JPG

Als na een verdelgingsactie van ratten of muizen niet de nodige maatregelen worden genomen ter wering van het ongedierte, dan zal naar alle waarschijnlijkheid na niet al te lange tijd weer overlast ondervonden worden van deze dieren. U leest hier hoe u muizen en ratten zoal kunt weren.
 

Bestrijding van huismuizen

Bestrijding van huismuizen Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2005_mousetrap_cage_3.jpg

Huismuizen kunnen aanzienlijke schade veroorzaken door vreterij en bevuiling van voedselvoorraden en door vernieling van allerlei materiaal. In woningen zijn ze rustverstorend gedurende de nacht. Zorg ervoor dat huismuizen een gebouw niet binnenkomen en er geen voedsel vinden. Lees verder
 

Noordse woelmuizen in 1975

Noordse woelmuis Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microtus_oeconomus02.jpg

Noordse woelmuizen waren lang geleden nog een plaag in Nederland maar tegenwoordig is het een kwestbare soort. Dit artikel komt uit Rat en Muis van april 1975. Lees verder
 

Voorkomen van bosmuizen in akker- en tuinbouw

schade bosmuizen Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waldmaussprung.jpg

Een aantal bijzondere verhalen van een ongediertebestrijder over de schade door bosmuizen in onder andere de bloementeelt. Lees verder
 

Cement om spitsmuizen te bestrijden

huisspitsmuizen bestrijden door weren Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLMMH_%28DerHexer%29_021.jpg?uselang=nl

Dat niet alle huiseigenaren en bewoners bij stank in de woning aan spitsmuizen denken blijkt uit dit praktijkverhaal van een ongediertebestrijder. Lees verder
 

Huismuizen-weetjes

huismuis Foto George Shuklin Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C_2.jpg

De huismuis (Mus musculus L.), ook wel gewone of grijze (grauwe) muis genoemd, vindt men meestal binnen gebouwen. Ze worden ook wel gevonden in de directe omgeving daarvan evenals in het vrije veld (akkers) van waaruit ze in het najaar naar gebouwen kunnen trekken. Lees verder
 

Muizenkeutels gedetermineerd

muizen keutels lijken soms op hagelslag Foto TeunSpaans Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hagelslag_korrels.jpg

In Dierplagen en milieu 44 (1) 1996 (een publicatie van de toenmalige Afdeling Bestrijding van Dierplagen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, tegenwoordig het KAD, Kenniscentrum Plaagdieren) staat een artikel over uitwerpselen van zoogdieren. Kijk op Ongedierte licht er de informatie over muizen uit. Lees verder

Schade door spitsmuizen

huisspitsmuis

Spitsmuizen, ook wel molmuizen genoemd, zijn nuttige zoogdieren. Zij zijn herkenbaar aan hun lange snuit, die ver voor de snijtanden uitsteekt. Het zijn insecteneters. Een enkele maal krijgen wij op ons ongediertebestrijdingspad met één der spitsmuissoorten te maken, meestal vanwege stankoverlast. Lees verder
 

Muizenbestrijding door natuurlijke vijanden

kat als muizenbestrijding Foto Fabian Köster Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eating_mouse.jpg

Er zijn situaties waarin we natuurlijke vijanden van de muis kunnen inzetten, denk aan kat en hond. Of waarin natuurlijke vijanden zichzelf inzetten, zoals marterachtigen, uilen en torenvalken. Lees verder
 

Hoe werkt muizengif?

Muizengif Foto Madeleine Price Ball Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dead_mouse.svg

Muizengif is een rodenticide: vergif dat bedoeld is om knaagdieren te doden. Muizengif en rattengif werken volgens dezelfde principes. Het gaat om multidosismiddelen op basis van anticoagulantia. Daarnaast is er een muizenval met koolstofdioxide op de markt. Lees verder
 

Alternatieve methoden voor muizenbestrijding

Muizenval Foto Frank Vincentz Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mouse_in_trap_04_ies.ogv

Muizen staan nog steeds op nummer één als het gaat over overlast door plaagdieren. Vaak gebruiken we bestrijdingsmiddelen tegen muizen (zoals muizengif, muizenkorrels, muizenvoerdoos) om de overlast van muizen te verhelpen. ‘Gifvrij’ muizen bestrijden kan ook. Lees verder

Resistentie bij bestrijding muizen voorkomen

Resistentie tegen muizengif betekent dat het ongedierte bestand is tegen de werkzame stof in het bestrijdingsmiddel. Voordat resistentie optreedt sterven veel muizen. Maar enkele muizen blijven in leven omdat ze beter tegen het gif kunnen. Zij planten zich voort en verspreiden zo deze erfelijke eigenschap. Op een gegeven moment werkt het gif niet meer. De muizen zijn resistent geworden. Lees verder

Alternatieve, milieuvriendelijke middelen tegen muizen

Alternatieve muizenbestrijding Foto Manuel R. Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trap1.JPG

Wilt u geen muizengif gebruiken? Bent u op zoek naar een alternatief voor muizenkorrels? Hier vindt u een opsomming van diverse milieuvriendelijke alternatieven.


 

 

Een gaatje van 6 mm is al groot genoeg voor een muis in huis

Bosmuis in huis. Foto van Rasbak. Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apodemus_sylvaticus_bosmuis.jpg

Evenals de huismuis komen we de bosmuis ook wel in onze woningen tegen. Dat gebeurt vooral in herfst- en wintermaanden. In tegenstelling tot de huismuis verlaat de bosmuis in het voorjaar de bebouwing weer, om zich in zijn natuurlijk biotoop te vestigen. Die vindt hij in onder andere bosranden, houtwallen en tuinen... Lees verder

 

Kijk als een muis in huis

Muizen stank. Foto Rasbak. Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crocidura_russula_%28Huisspitsmuis%29.jpg

De bewoners van een hoekwoning ondervonden hinder van een ondraaglijke stank. Aan de eigenaar van het pand werd het verzoek gedaan om de oorzaak op te sporen en het probleem op te lossen. Die oorzaak bleef echter gedurende langere tijd onbekend. Het bleek om spits muizen te gaan. Wat was de oplossing om deze muizen in huis te bestrijden? Lees verder

Muizen stank: veldmuizen meestal de boosdoener

Muis in huis Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:House_mouse.jpg

In het open veld maken roofvogels dankbaar gebruik van een bijzondere eigenschap van muizenurine. Deze geeft namelijk ultraviolet licht af, dat roofvogels kunnen zien. Niet elke muis wordt echter slachtoffer van zijn eigen urine. Aangekomen bij onze huizen heeft een veldmuis aan een gaatje van een halve centimeter voldoende om in de spouw te komen. Lees verder
 

Muizenplaag na zachte winters

Wegwerkzaamheden, een renovatie van een woonwijk, een overdadige oogst of gewoon een zachte winter. Het zijn kleine verstoringen, die veel overlast aan muizen (en ratten) kunnen bezorgen. Lees verder

Herfst? Houd muizen buiten

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook bij de bestrijding van muizen. Als het u lukt om muizen buiten te houden, dan hoeft u ze binnenshuis ook niet te bestrijden. U spaart daarmee het milieu en uw portemonnee. Kijk-op-ongedierte geeft een aantal tips waarmee u muizenoverlast in huis kunt voorkomen. Lees verder

Welke bestrijdingsmiddelen tegen muizen en ratten zijn beschikbaar?

Wij adviseren om bij toepassing van muizengif regelmatig af te wisselen qua werkzame stof. Dus niet steeds hetzelfde muizengif en niet telkens dezelfde werkzame stof. Zo houden we een muizenplaag beheersbaar. Kijk op Ongedierte heeft een recent overzicht van alle toegelaten bestrijdingsmiddelen tegen ratten en/of muizen.

Informatie over rattenbestrijding? Of ongediertebestrijding in het algemeen?